Biz Kimiz?

ATADEV

Yıllar önce 1960’lı yılların başında bir grup aydın o günkü Devlet Başkanı Cemal Gürsel’e gelerek Atatürk’le ilgili bir vakıf kurmak istediklerini söyler. Sn. Cemal Gürsel çok kızar. “Türk Milleti içinde Atatürk’ü sevmeyen, ona karşı çıkan bir tek insan olamaz.” der ve vakfın kurulmasına karşı çıkar.Aradan geçen yıllar süresince ne yazık ki Atatürk ve onun eserlerinin bir bir yok edildiğine şahit oluyoruz. Onun eseri olan 6 OK’un çoğu kırıldı ve kalanlarda yönlerinden saptırıldılar.

Bizim amacımız, onun eserlerine sahip çıkmaktan öte, bugünkü zaman diliminde onun fikir ve felsefesini çağdaş bir anlayışla yaşatmaktır. Bu amaçla öncelikle Eğitim’e ağırlık vererek genç nesli bilinçlendirmek, eğitmek, ufuklarını açarak gelecekte Türkiye’yi yönetecek kadroları hazırlamaktır. Bunun için ilköğretim okullarından başlayarak çocuklarımızı Atatürkçü bir anlayışla yetiştirmek, burslar temin ederek lise ve üniversitedeki gençlere maddi ve bilgi imkânları sunma arzusundayız. Yurtlar yaparak, imkânları sınırlı olan çocuklarımızı yetiştirerek geleceğin Türkiye’sinde onların görev almasını teşvik etmektir.

Ne kadarını yapabiliriz? Ne kadar başarılı olabilir? Bunu zaman gösterecektir. Atatürkçü anlayışla birlikte harekât edebilirsek bunu başaracağımıza inanıyoruz ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz.
Biliyoruz ki Atatürk’ün ilkeleri yok edilmeden ülkeyi parçalamak mümkün değildir. Ülkemizin çoğunluğu Atatürk’ün bu ülke için ne anlama geldiğini bilir. Ancak birçoğu nedenlerin arkasına sığınarak millet ve onun bir ferdi olma sorumluluğunu ihmal eder. Biz, ülkemiz insanının içinde var olan ulus olma, çağdaş olma, birey olma, barış içinde yaşama arzusunu ateşleyerek ortaya çıkarma konusunda üstümüze düşen görevi yapmaya gayret edeceğiz.

“Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK