1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU


ATATÜRKÇÜ DAYANIŞMA EĞİTİM VAKFI 1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Tarih : 05/05/ 2019
Saat : 17:00 – 19:00
Yer : Vakıf Merkezi – BAHÇEŞEHİR
Karar No : 34

Alınan Kararlar :
1. 2018 Yılı Faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel kurul Toplantısı’nın, 19 MAYIS 2019 günü, saat 16.30 ’da; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 HAZİRAN 2019 günü Saat 17,00’da vakfımızın genel merkezi Bahçeşehir 2.kısım mah. 9 cadde İçten kent sitesi D05-9 Apt. No:1-F Bahçeşehir /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına;
GÜNDEM :
1. Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2. Saygı Duruşu,
3. Yönetim Kurulu 2017 -2018 yılı Faaliyet Raporu ile Kesin Hesap Durumu ve Bilançonun okunarak müzakere edilmesi,
4. Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi,
5. Yönetim Kurulu’nun ibrası,
6. Denetim Kurulu’nun ibrası,
7. Yenilenecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8. Denetim Kurulu’nun seçimi,
9. Genel Kurul’un Bilgilendirilmesi,
10. Divan Heyetine Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
11. Dilekler.