Okul Projesi

Öncelikle 6-10 yaş arası ilköğretim okullarını hayata geçirerek, ülkemizi idare edecek genç nesilleri yetiştirmektir. Projemizin ana temeli Unesco tarafından dünyanın en başarılı ve etkili eğitim sistemi kabul edilen, köy enstitülerinin bugünkü şartlara ve geleceğe dönük yeniden yapılandırılmasıdır.Çocukların hayal dünyalarına set vurulmadan tam tersine onları destekleyecek ve bu eğitime anneleri de katarak bir eğitim modelini hedefliyoruz. Daha sonra orta okul ve liseleri kurarak mezun ettiğimiz çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeyi hedefliyoruz. 2030 ve 2040’lı yılların Türkiye’yi idare edecek TÜRK gençliği yetiştirmek ana hedefimizdir. İlk okullar için felsefe kitapları hazırladık. Daha çekirdekten bilinçli gençler yetiştirmek amacındayız.Atamızın en büyük arzusu gelecek neslin “AKLI HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR” bir gençlik yaratmaktır.