Organik Tarım Projesi

İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle kendi yaşam alanı da dahil olmak üzere çevreye verdiği zararların farkına varmıştır.Doğal kaynakların durumu, enerji sorunu, nüfus artışı, göç, kentleşme sorunları, tarım alanlarındaki sorunlar, sağlıklı ve yetersiz gıda üretimi, çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunlar sebebiyle Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de oldukça önemli hale gelmiştir. 15 yıl önce dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken artık samanı bile ithal ediyoruz. Bu yüzden Atadev Organik Tarım A.Ş’leri faaliyete geçirerek ülkemize hizmet yolunu seçtik.