Değerlerimiz

Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık
Demokrasi Kültürü ve Laiklik
Hukukun Üstünlüğü
Dürüstlük, Güvenirlilik
Çevre Bilinci