Anladınız mı?

1429

Gazi Mustafa Kemal kurtuluş savaşından sonra Türkiye’yi yeniden şekillendirirken ne büyük emek ve isabetli işler yaptığını anlayabildiniz mi ?
Koyduğu kurallar , Cumhuriyetin kuruluş felsefesini ne kadar sağlam temellere oturttuğunu farkettiniz mi ?
Altı okla simgelenen görüşler bügün bile dimdik ayakta olduğunu itiraf edebilecekmisiniz ?
Ne demişti büyük önder “Yurtta sulh cihanda sulh” hiçbir komşunun işine karışmayacaksın , kimseyi de iç işlerine karıştırmayacaksın .
Sen ırak ve suriye’nin iç işlerine müdahale edersen onlarında kendilerine göre sana müdahale hakkı doğar.
Sen Amerika ve AB’yi iç işlerine karıştırırsan onlarda her türlü oyunu oynar.
Pkk da , Feto da aynı elin maşaları olduğunu bilmiyormusun ?
Maşayı bırak eli kesersen ancak kurtulursun.
Laiklik ne demekmiş anladınız mı ?
Birbirine benzer iki dini grubun Türkiye’de hesaplaşmasını yaşadık .
“Alnı secdeden kalkmayan gruplar Türkiye’ yi kana buladı.
Laiklik ilkesi ciğnendiği zaman ne hale geldiğimizi anladınız mı ?
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana halkın emek ve parasıyla yapılmış bütün kamu kuruluşlarını sattınız.
Anadolu da kapanan fabrikalarda çalışan garibanlar işsiz, aşsız ve eğitimsiz kaldığında pkk terörünün nasıl beslendiğini farkettiniz mi ?
Doğudan batıya göçün sebeplerini doğru teşhis koyabildiniz mi ?
İşsiz ve eğitimsiz kalan doğu ve güneydoğu halkı büyük şehirlerde varoşları doldurarak güvenlik zafiyeti yarattığını anlayabildiniz mi ?
Bütün bunlardan ders çıkarabilirseniz Cumhuriyetin temel ilkelerinden olan , dine, okula ve silahlı kuvvetlere siyaset bulaştırmazsınız.
Yarın Feto’nun yerini bir başka grup alacaktır emin olun.
Dinci ve kinci gençlik yerine çağdaş ,sorgulayan aklı ve ilmi esas alan bir gençlik yaratırsanız kısa zamanda çağın ötesine geçen bir Türkiye ile karşılaşırız.

Dr. Ahmet METİN

Paylaş