Atatürk’ün Askerleriyiz

1452

Her yerde duyduğumuz ‘’ Atatürk’ün Askerleriyiz’’ Sloganı atan kardeşlerimiz aslında şunu demek istiyor. Bizler Atatürk’ün ortaya koyduğu kurallara ve düşüncelerine sahip çıkıyoruz. Altı Okla simgelenen görüşlerin yaşamdaki bekçileriyiz. Acaba bu sloganı bilerek mi söylüyorlar?
Bunun üzerine düşünmek lazım. Atatürk kendi deyimi ile en büyük özelliğinin Antiemperyalist ve tam bağımsızlık olmasıdır diye tarif etmiştir. Kapitalist sisteme emperyalizme yol açtığı için karşıydı. Ayrıca her konuda BAĞIMSIZLIK taraftarı idi.
AB’ye girmek için can atan siyasilerimiz ile NATO Üyesi olmaktan gurur duyan yöneticilerimizin olduğu bir ülkede Atatürk’ün Askerleriyiz diye bağırmak biraz garip kaçmıyor mu? Atatürk’ün partisi bile hem AB den yana hem de NATO Üyesi olmaktan mutlu olan yöneticilerle yönetilmiyor mu? Hele Orduya ne demeli? Mustafa Kemal’in Harbiye’de adı okunduğunda içimizde diye bağıran genç teğmenler, Atatürk’ün düşüncelerini bilmiyor mu veya önemsemiyorlar mı?
Kemalizm demek tam bağımsızlık demekse şuan ülkemizin içene düştüğü durumu nasıl izah edeceğiz? Siyasal, Ekonomik, Hukuksal, Sosyal, Askeri vb. bağımlılıklardan kurtulmadığımız takdirde Atatürk’ün Askerleriyiz sloganı nostaljik ama geçerliliği olmayan bir söylem olarak kalacaktır.
Bizce çözüm, Atamızın miras bıraktığı CHP ile Cumhuriyeti emanet ettiği gençliği bir araya getirmek ve birlikte Altı Oku yeniden yapılandırmaktır. Ancak bu şekilde iktidar yürüyüşü gerçekleştirilebilir. YOKSA DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ, VAKİT ÇOK GEÇ OLACAK…

Dr. Ahmet METİN

Paylaş